Nieuws ECOdrive

Energie investeringsaftrek


Iedere ondernemer die investeert in duurzame energie of in een energiebesparend bedrijfsmiddel dat aan de besparingsnorm voldoet, kan in aanmerking komen voor EIA. Deze regeling biedt ondernemers een direct financieel voordeel. Maar liefst 41,5% van de investeringskosten van deze bedrijfsmiddelen is aftrekbaar van de fiscale winst. Is de winstbelasting bijvoorbeeld 25%, dan is het netto voordeel 10% van de investeringskosten.

ECOdrive komt sinds 01-01-2012 in aanmerking voor de subsidieregeling Energie Investeringsaftrek (EIA) en staat per 01-01-2013 definitief of de lijst voor bedrijven die met haar energiebesparende producten in aanmerking komen voor deze subsidieregeling. Dit is een fiscale regeling waarbij u vrijgesteld word van het afdragen van winstbelasting over 41,5% van het aanschafbedrag.

ECOdrive voldoet aan de overheidseisen 2013 aangaande de realisatie van energiereductie. Mede hierdoor wordt ECOdrive vermeld op de Energielijst 2013 van het EIA (Energie Investeringsaftrek). Met de vermelding op deze lijst zijn bedrijven verzekerd dat zij in aanmerking komen voor subsidie vanuit het EIA voor de toepassing van het product ECOdrive binnen het wagenpark. Deze regeling is bedoeld om bedrijven te stimuleren gebruik te maken van energiebesparende systemen.

Op pagina 56 (Energielijst 2013) staat ECOdrive geregistreerd als:

Code: 240911 
Automatische snelheidsbegrenzing voor voertuigen 
- Bestemd voor: het automatisch begrenzen van het toerental en van de snelheid van voertuigen op basis van digitale wegenkaarten en GPS-signalen, 
- Bestaande uit: in het voertuig ingebouwd gesloten automatisch geregeld begrenzingssysteem. 
- Toelichting: dit betreft een gesloten systeem dat niet tijdens het rijden kan worden beïnvloed.

De code 240911 dient bij subsidieaanvragen over 2013 gehanteerd te worden voor de subsidieaanvraag.

bron: www.ecodrive.eu

Nieuws Boordcomputer Taxi                                

De nieuwe invoeringsdatum voor de Boordcomputer Taxi is 1 juli 2014. De subsidieregeling is eveneens tot die datum geldig. Voertuigen die uitsluitend in het contractvervoer gebruikt worden dienen voor 1 februari 2015 van een BCT te worden voorzien. Na 1 juli 2014 geldt de 600 euro subsidie echter niet meer. Dat heeft staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu 22 mei 2013 bekendgemaakt.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taxi/boordcomputer-taxi

  

(bron: Rijksoverheid) 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

EG Fleet Install
Bilderdijkstraat 51
2951 TB Alblasserdam
Tel.: 078-6915916

E-mail: info@egfleetinstall.nl